soort

                                             de Kaapse klipdas
start  >  zoogdieren  >  klipdasachtigen  >  klipdassen  >  Kaapse klipdas                                Procavia capensis - rock hyrax - cape hyrax

 

  

De Kaapse klipdas wordt ook wel de rotsklipdas of dassie genoemd.  Het is de meest voorkomende klipdas, waarvan ook enkele ondersoorten bestaan.  Ze komen voor op hellingen, rotsen en savannen soms tot op 4 duizend meter hoogte.  Het zijn korte dikke diertjes met een dichte vacht.  De kop is stomp en de oortjes zijn afgerond.  Hun vacht is grijzig tot donkerbruin van kleur met op de rug gele of zwart vlekken.  Onderaan zijn ze bleker.  Ze worden ongeveer 30 tot 58 centimeter groot met een staartje van 2 tot 3 centimeter. 

De dieren leven in groepen van 4 tot 50 dieren waarbij één mannetje leider is en de rest vrouwtjes, jongen en jonge mannetjes.  Tussen de rotsen bouwen ze nesten van gras.  Op enkele afstanden van het nest worden plaatsen aangeduid met hun geplas.  Hierdoor tonen ze duidelijk tot waar hun leefgebied komt.  Zo ontstaan lichte strepen op de rotsen waarmee je duidelijk kan zien dat je in het leefgebied van de rotsklipdas bent. 

 

 

De klipdassen leven van grassen, kruiden, bladeren en afgevallen vruchten.  Soms klimmen ze ook in bomen en struiken om te eten.  Drinken doen ze bijna niet, maar ze halen wel veel sap uit de planten die ze eten.  Ze leven overdag en zoeken hun eten vroeg in de ochtend.  Maar als andere dieren eten, houden ze voor elkaar de wacht als er gevaar is.  Ze maken flink lawaai als het gevaar dichtbij komt.  Dat kunnen arenden of bavianen zijn. 

Mannetjes maken veel lawaai in de paartijd en geven flinke geurtjes af.  De vrouwtjes dragen hun jongen 210 tot 240 dagen.  Dat zijn meestal 1 of 2 jongen per worp.  Zij kunnen al zien en in enkele uren al lopen.  Dan klimmen ze op moeder haar rug om zich warm te houden.  Na 15 maanden zijn ze volgroeid.  Ze worden ongeveer 9 tot 12 jaar oud. 

foto's : hans hillewaert, andreas tusche, creative commons

ondersoorten van de Kaapse klipdas :

  • Kaapse rotsklipdas
  • Abessijnse rotsklipdas
  • Johnstons rotsklipdas
  • Kaokoveldklipdas
  • westelijke rotsklipdas