vink

geslacht

                                          de vink
start  >  vogels  >  zangvogels  >  eigenlijke zangvogels   vinkachtigen  >  vinken

 

 

De vink is een zangvogel die bij ons voorkomt.   Je hebt vele soorten vinken.  De goudvink en de appelvink zijn er enkele van.  De mannetjes zijn mooier gekleurd dan de vrouwtjes.  In de trektijd vliegen ze met velen naar warmere landen.   Het gebeurt dat ze de trek doen samen met andere vogels zoals de groenling, de geelgors, de pieper en de leeuwerik.  Soms zie je enkele vogels die achtergebleven zijn op het voedertafeltje in je tuin.   Ze kunnen mooi zingen en hun zang is goed te herkennen.  Je hoort ze zingen van februari tot in september.   Het liedje duurt kort en wordt makkelijk 10 keer per minuut herhaald.  We noemen het liedje ook ‘suskewiet’.

 

 

Je vindt ze in bossen, parken, tuinen en in steden.  In streken met weinig bomen vind je ook weinig vinken.  Ze lusten allerlei zaden, vruchten, bessen, knoppen en ook insecten.  Vooral de jongen worden met insecten grootgebracht.  Ze broeden vooral in de lente en het broeden zelf duurt maar 2 weken.  Het vrouwtje broedt en het mannetje brengt het voer aan.  Vaak brengen ze twee nestjes per jaar voort.  De eitjes zijn lichtgroen met donkerbruine vlekjes.  

 De vogels die hier broeden blijven meestal ook in de winter hier.  Vogels die hier niet broeden, gaan dan naar wat warmere landen, zelfs tot Afrika.   Ze beginnen te trekken vanaf september tot december.  De vogels die niet trekken noemen we standvogels.

Er bestaan in ons land zelfs vinkenkwekers.  Ze houden de vogels in grote kooien omdat ze zo mooi kunnen zingen.   We noemen hen vinkeniers.   Sommigen doen ook mee aan zangwedstrijden.   De vogel die het mooist zingt of het vaakst ‘suskewiet’ zingt, is gewonnen.  

 Vroeger als het hier oorlog was, dan werden er vele vinken gevangen om op te eten.  Ze werden gevangen tijdens de trek.  Met allerlei netten en zelfs lijmstokken.  Ken je ook blinde vinken ?  Dat heeft eigenlijk niets met deze vogel te maken.  Het is de naam van een soort eten : gehakt met een lapje vlees er rond.  

foto's : arad, sannse, michael apel, marek scszepanek

soorten vinken :