De sindmus is een zangvogel uit de familie van de mussen en de sneeuwvinken.  Ze zijn sterk verwant met de gewone mus, maar zijn ietsje kleiner en hebben andere kleurvormen.  Mannetjes hebben heldere kleuren met zwarte veren en een grijze kruin.  Vanuit het oog valt de bruine streep op.  Ze komen voor van Iran tot Pakistan en het noorden van India.  Daar vind je ze langs oevers en graslanden met hoog gras en doornige struiken.  De mussen komen voor in kleine groepjes en voeden zich meer met zaden en af en toe met insecten.  Alles wordt op de grond gevonden. 

Hun nest bouwen ze op de takken van bomen of tussen doornige struiken.  Met zachte planten en gras worden de nesten afgewerkt.  Beide ouders helpen bij de bouw van het nest.  Ze voeden beiden ook de 2 tot 3 jongen op.