huismus

soort

                                          de huismus
start  >  vogels  >  zangvogels  >  eigenlijke zangvogels  >  mussen en sneeuwvinken  >  huismus                                      passer domesticus - house sparrow

 

 

De mus is een zangvogel met de bekendste soort : de huismus.  Er zijn wel nog een aantal soorten mussen die hier voorkomen, bijvoorbeeld de ringmus.  Ze lijken sterk op elkaar, maar als je goed kijkt, zie je toch een verschil.  Aan de ringmus zie je een duidelijke witte ring om de hals.  Het zijn bruine vogels met een vrij dikke snavel.  Dat is nodig om gemakkelijk zaadjes te kunnen pikken.  Je vindt ze vooral in dorpen en in de stad, maar ook op het platteland.

Huismussen hebben zich aan de mens aangepast en broeden overal waar mensen wonen.  De vogels broeden in kleine groepen en bouwen nesten in gaten van muren, onder dakpannen en in nestkasten.  Doordat moderne huizen geen plaats meer hebben voor de nesten van mussen, zijn ze in ons land al flink verminderd in aantal.   Daarom staat de vogel op de rode lijst.  Dat wil zeggen dat we ze dringend moeten beschermen.  

  

 

Sommige mensen zeggen dat het komt door het gif dat op de akkers wordt gebruikt.   Gif tegen het onkruid dat de mussen dan per ongeluk ook opeten.  Of komt het omdat er te weinig insecten te vinden zijn in de stad.  Insecten kunnen niet goed tegen de uitlaatgassen van de auto’s.  

foto's : fir0002, jm garg, cesco77, andreas trepte