snippen

geslacht

                                             de snippen
start  >  vogels  >  steltlopers  strandlopers en snippen  >  snippen                                                        snipes

 

 

De snip is een steltloper en heeft dus lange poten.  Je vindt hem over de hele wereld, behalve in AustraliŽ.  Het verenkleed van de snip zorgt ervoor dat de vogel op de grond niet goed zichtbaar is.  Als je hem stoort, vliegt de vogel geruisloos op en vliegt dan tientallen meters ver, om te landen en weer weg te duiken.  Vooral de houtsnip als de watersnip zijn bij ons te vinden.  De houtsnip leeft een verborgen leven en laat zich vooral 's nachts en in de schemering zien.  De vogel leeft vooral in open loofbos met een natte bodem en veel bladeren en struikgewas.    

Houtsnippen zijn de enige steltlopers die in het bos wonen.  Het is een vogel die je weinig opmerkt, tenzij hij gaat paren.  De houtsnippen uit het noorden trekken in de winter naar onze streken of verder naar het zuiden.  Het is dan ook een trekvogel.  Zowel in de lente als in de herfst trekt hij verder.     

 

Houtsnippen eten vooral diertjes die ze met hun grote snavel uit de bodem pikken.  De vogels die in strenge winters niet ver genoeg naar het zuiden kunnen trekken, sterven als de bosbodem bevroren raakt.  Zijn ogen zijn zeer goed.  Ze zijn zo geplaatst in de kop dat hij veel kan zien.  Zijn grote ogen komen ook goed van pas in het donker als hij op zoek is naar eten.  

De watersnip leeft meer aan oevers van meren, beken en rivieren.  Zijn snavel is zeer lang tegenover zijn kop.  Hij heeft smalle gele strepen op de rug.  Hij zoekt vooral zijn voedsel in ondiep water en modderige poelen.  Langzaam loopt hij het water af met zijn snavel heen en weer wiegend op zoek naar wormen en andere insecten die in de grond zitten.  Het geluid dat hij maakt lijkt op dat van een geit.  Daarom wordt de watersnip ook wel eens hemelgeit genoemd.  Met dit geluid zoekt hij vrouwtjes en houdt mannetjes uit de buurt.  Het nest van de watersnip bestaat uit een diep kuiltje gevuld met gras en losse bladeren.   

Doordat vele akkers en weilanden vaak te droog geworden zijn, is de watersnip minder en minder te zien.  In ons land is de watersnip is een bedreigde vogelsoort.    


foto's : mdf, ronald sl, marek scszepanek, jm garg

soorten snippen : 

 • aucklandsnip
 • chathamsnip
 • bergwatersnip
 • Amerikaanse watersnip
 • watersnip
 • Japanse snip
 • keizersnip
 • andessnip
 • madagaskarsnip
 • poelsnip
 • Siberische snip
 • bossnip
 • Afrikaanse snip
 • paramo-snip
 • magelhaensip
 • bergsnip
 • stekelstaartsnip
 • vuurlandsnip
 • reuzensnip
 • kleine grijze snip
 • grote grijze snip
 • Aziatische grijze snip
 • houtsnip
 • bokje