De rosse motmot is een soort scharrelaarvogel uit de familie van de motmots.  Ze komen voor in Midden- en Zuid-Amerika.  Ze worden ongeveer 45 centimeter groot en hebben een lange staart en een vrij grote kop die oranje gekleurd is.  De vleugels en de staart zijn groen met blauwe randen.  De vogels komen voor in de laaglanden en in bergbossen.  Er is een groep die leeft van Nicaragua tot aan Ecuador en een andere groep die leeft langs de amazonerivier. 

De vogels komen voor hoog in de takken van de bomen.  Daar leven ze van insecten die ze al vliegend vangen.  Soms duiken ze naar de grond om daar muizen of hagedissen te vangen.  Die worden tegen een tak geslagen en dan opgegeten.  Ze zitten ook in de buurt van mierennesten en lusten vruchten.

Ze leven alleen of in paartjes en maken hun nest in zelf gegraven gangen langs de oever van een rivier of tussen boomwortels.