De ruppells gier is een soort gier die behoort tot de sperwerachtigen.  Ze komen voor in de Sahel in Afrika.  Er zijn nu nog ruim 30 duizend vogels geteld, maar het aantal gaat sterk achteruit omdat ze minder en minder plaats hebben om te broeden.  De naam is gegeven omdat ze ontdekt zijn door een Duits ontdekkingsreiziger Eduard Ruppell.  Deze gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld en is gezien om bijna 10 kilometer hoogte.  Doordat ze op een aparte manier zuurstof opnemen, houden ze het daarboven lang vol.  Ooit is er een gier in een straalvliegtuig gevlogen op een hoogte van wel 11 kilometer. 

In het wild zie je deze gieren vaak bij de witruggieren.  Ze worden tot één meter groot en hebben vleugels die tot 250 centimeter breed kunnen kunnen worden als ze gespreid zijn.  De veren zijn zwart of bruin met een witbruine buik.  Grijswitte pluisjes bedekken de hals en de nek waar een kraag rond zit.  De vogels nestelen vaak samen in groepen.  Ze kunnen vele kilometer afleggen in de buurt om voedsel te vinden voor hun jong. 

Ze durven best levende dieren aanvallen als er niet genoeg dode dieren te vinden zijn.  Ook al zijn ze krachtig gebouwd, ze kiezen liever voor de zachte delen van een prooi.  Op hun tong zitten stekels waarmee de gier makkelijker het vlees van de botten kan schrapen.