De Kaapse gier is een soort gier die behoort to de grote familie van de sperwerachtigen.  De vogels staan op de rode lijst omdat ze vaak vergiftigd worden door het eten van vergiftigd vlees.  Er worden zo'n acht duizend vogels geteld.  Hun rug is donkerbruin, maar de borst is bleker tot zelfs wit van kleur.  Ze worden tot één meter groot en hebben vleugels die tot 240 centimeter breed kunnen spreiden.  Daarmee behoren ze tot de grootste roofvogels van Afrika op de oorgier na.  Die is nog groter. 

De dieren leven in het zuiden van Afrika in de landen Botswana, Namibië en Zuid-Afrika.  Het zijn zoals alle gieren echte aaseters die hun prooi al van heel ver kunnen zien liggen en ruiken.  Samen met de jakhalzen zijn ze de eersten die bij een vers dood dier komen.  Ook maraboes leven samen met de Kaapse gieren op zoek naar een restje voedsel. 

Het nest wordt gemaakt op de steile rotsen waarin ze één ei leggen en uitbroeden.