De Indische gier is een roofvogel die behoort tot de groep van de gieren en de grote familie van de sperwerachtigen.  Ze zijn dichte familie van de Bengaalse gier en de vale gier.  Je vindt deze vogels in Pakistan en India.  Daar leven ze in kleine kolonies samen.  Deze gieren zijn kleiner dan de vale gier uit Europa.  Ze halen een gewicht rond de zes kilogram.  Zoals alle gieren zijn ook de Indische gieren aaseters. 

Net als de andere giersoorten in de buurt, kregen ook deze gieren last van giftige stoffen die hen stilaan deed uitsterven.  Gelukkig worden de vogels gekweekt en terug uitgezet met succes.