De Bengaalse gier is een soort gier die behoort tot de familie van de sperwerachtigen.  Lang werd gedacht dat deze gier dichte familie was van de witruggier, maar eigenlijk is het familie van de vale gier.  Het is de kleinste gier van zijn soort en wordt tot 85 centimeter groot.  Hij weegt niet meer dan 5 kilogram.  hun kop is kaal, de vleugels breed en de staart kort.  De gieren leven van aas dat ze halen uit vlees van dode dieren.  Van op grote hoogte speurt hij naar mogelijke prooien.  Maar hij durft ook dicht bij plaatsen komen waar mensen wonen. 

Bij het broeden kiezen ze ervoor om samen te nestelen in een kolonie.  De vogels komen voor in India, Pakistan en verder tot het Verre Oosten.  Het is een bedreigde vogelsoort.  Net als de andere giersoorten in de buurt, kregen ook deze gieren last van giftige stoffen die hen stilaan deed uitsterven.  Gelukkig worden de vogels gekweekt en terug uitgezet met succes.