springspinnen

familie

                      de springspinnen

start  >  geleedpotigen  >  spinachtigen  >  spinnen  >  tangkakigen  >  springspinnen                                jumping spider - salticidae

  

De springspinnen zijn een familie spinnen waarvan meer dan vijf duizend soorten bestaan.  Deze spinnen hebben extra ogen in het midden van hun kop zitten die hen helpen om te jagen en hun prooi te bespringen.  Een web maken ze niet maar ze gebruiken hun spindraden om veilige sprongen te maken.  Hun ogen blinken als er licht op schijnt.  Deze soort heeft de beste ogen van alle spinnen en zelfs van alle geleedpotigen. 

De meeste spinnen jagen op insecten, maar er zijn ook enkele soorten die nectar uit de bloemen halen. 

 

foto's : bockoven, evanherk, desmond talkinton, opoterser, bruce marlin, bev

soorten springspinnen : 

 • V-vlekspringspin
 • eikenspringspin
 • glanzende dennenspringer
 • gewone zwartkop
 • bonte grasspringspin
 • bonte springspin
 • Mediterrane grasspin
 • zeldzame grasspringspin
 • kasspringspin
 • rechte blinker
 • moerasblinker
 • gehaakte blinker
 • hoogveenblinker
 • gevlekte blinker
 • gewone blinker
 • Koch's blinker
 • driepuntsblinker
 • grote mierspringspin
 • ovale dennenspringer
 • schorsmarpissa
 • helmmarpissa
 • goudbandmarpissa
 • rietmarpissa
 • bosmierspringspin
 • Ray's neon
 • gewone neon
 • donkere neon
 • driepuntspringspin
 • gestreepte springspin
 • bruine zwartkop
 • huisspringspin
 • sjirpspringspin
 • boomzebraspin
 • huiszebraspin
 • schorszebraspin
 • dikpootspringspin
 • muisspringspin
 • kustspringspin
 • gevlekte moerasspringer
 • harige springspin
 • zandspringspin
 • kleine mierspringspin
 • slanke mierspringspin
 • ringpootzwartkop
 • zwartlijfzwartkop
 • bergspringspin
 • Thorell's zwartkop
 • witsnor
 • oeverspringspin