Waterroofkevers zijn insecten die behoren tot de kevers.  Het zijn echte rovers die onder water leven en hun prooien daar ook verslinden.