Het zwartbuikzandhoen is een vogel uit de orde van de zandhoenders.  Ze worden 30 tot 35 centimeter groot en vallen op door de zwarte vlek die ze op de buik hebben en een zwarte band op de borst.  Mannetjes herken je aan de oranje vlek op de wang en keel.  Vrouwtjes herken je aan de gevlekte borst en een lichtere vlek op de wang. 

De vogels kunnen grote afstanden afleggen om een drinkplaats te vinden.  Hun nest wordt op de grond gebouwd met wat stro en planten.  Daarin worden 2 tot 3 groene eitjes gelegd.  Ze worden voortdurend bebroed door zowel het vrouwtje als het mannetje.  Waarschijnlijk doen ze dat om de eieren te beschermen tegen de hete zon.  Door hun borstveren nat te maken kunnen ze de jongen water geven.  Ze leven van zaden en scheuten. 

Je vindt de vogels in Spanje en Portugal, maar ook in het noorden van Afrika tot Turkije, Nepal en China.  De Europese vogels trekken in de winter richting Afrika om te overwinteren.  Zo bestaan er 2 ondersoorten.  De vogels houden van halfwoestijnen en droge zanderige gronden.  De soort is niet echt bedreigd.