De witborststeltral is een soort vogel uit de orde van de steltrallen.  Het is een kleine bosvogel die ongeveer 30 centimeter groot wordt.  Ze hebben stevige poten en korte afgeronde vleugels.  Ze leven op de bodem en eten vooral insecten en spinnen.  Tussen dorre bladeren en takjes zoekt hij zijn voer.  Het nest wordt gebouwd in een struik of een boom tot 3 meter boven de grond. 

Je vindt deze soort enkel op het eiland Madagaskar, maar is stilaan bedreigd door het verdwijnen van bossen en bosbranden.