gewone kievit

soort

                                          de gewone kievit
start  >  vogels  >  steltlopers  plevieren en kieviten  >  gewone kievit                      Northern Lapwing - Vanellus vanellus - Peewit, Green Plover

 

  

De kievit is een steltloper uit de familie van de plevieren.  Het zijn stevige vogels die je vooral op weiden ziet.  Ze worden 28 tot 31 centimeter groot en met hun vleugels gespreid bereiken ze tot 75 centimeter.  In de zomer zijn de veren op de rug donkergroen met een paarse schijn.  De vleugels zijn aan de punt wit.  Tijdens de winter verkleuren de veren en worden ze groener met gelige randen aan de veren.  De buik is wit met een rode vlek onder aan de staart.  Er loopt een zwarte band onder het oog over zijn korte snavel. 

Op zijn kop zit een mooie kuif.  Zo zijn de vogels op de wei goed te herkennen.  Tijdens het paren kunnen de mannetjes gekke toeren en kunstjes uithalen in de lucht.  De kieviten komen voorin gans Europa en kunnen zich goed aanpassen aan omgevingen ie veranderen.  Ze maken hun nest op open plaatsen zoals akkers, weilanden en graslanden.  Het is geen bedreigde soort, maar het aantal gaat lichtjes achteruit.  Dat komt vooral omdat boeren vaak nesten omploegen of omdat plassen worden droog gelegd. 

 

 

In de herfst komen vele kieviten samen om naar het warmere zuiden te trekken.  Belangrijke vijanden zijn de wezel, de vos en de hermelijn.  Als de kievit een vijand opmerkt, zal ze doen alsof ze gewond is.  Ze lokt zo haar vijand weg van haar nest en zal op het laatste moment wegvliegen.  Ze leven van wormen, allerlei insecten en zaden.  Hoe meer wormen in de buurt, hoe beter de kievit zich daar voelt.  Het broeden gebeurt van maart tot juli.  Als het eerste nest mislukt of leeg geroofd is, dan zal de kievit het later opnieuw proberen.  Het nest bestaat uit 4 eieren waarop tot 28 dagen wordt gebroed.  Het wordt in een kuiltje gemaakt waar wat minder gras staat. 

In Friesland doen de mensen iets leuks met de eieren.  Ze doen daar een wedstrijd wie om het eerst in maart het allereerste kievitsei kan vinden.  Vroeger werd dat dan plechtig aan de koningin gegeven.  Niet iedereen vindt dit even goed voor de kieviten. 

foto's : thurner hoff, gnu free, andreas trepte, buschmann