grote kuifstern

soort

                                            de grote kuifstern
start  >  vogels  >  steltlopers  meeuwen  >  grote kuifstern                             greater crested tern - thalasseus bergii - crested tern - swift tern   

(ook geelsnavelstern genoemd)

 

foto's : noodle snacks, benjamint, glen fergus