lelieloper

soort

                                         de lelieloper
start  >  vogels  >  steltlopers  jacana's  >  lelieloper                                                            African Jacanas - Actophilornis africanus

 

  

De lelieloper wordt ook wel de lotusvogel, de grootlangtoon of de Afrikaanse jacana genoemd.  Het zijn watervogels die behoren tot de steltlopers.  Ze hebben erg lange poten en tenen zodat ze makkelijk op drijvende waterplanten kunnen stappen.  De vogels komen voor in Afrika ten zuiden van de Sahara.  Hun veren zijn kastanjebruin en hun hals en kop zijn wit.  De snavel is blauw en ook de bles op hun kop is blauw.  De vleugelpuntjes zijn zwart.  De bles doet denken aan de meerkoet. 

Jonge vogels zijn eerder groenbruin met oogstrepen.  Je vindt ze vooral aan water en drassige landen waar planten het oppervlak van het water bedekken.  Rivieren en meertjes of vijvers vinden ze best leuk.  De meeste vogels broeden waar ze zijn geboren.  Sommigen zijn trekvogels geworden.  Er bestaan heel grote groepen vogels.  Daarom is deze lelieloper niet bedreigd en staat hij niet op de rode lijst. 

De vogels leven van insecten en kleine diertjes.  Ze vinden die tussen de begroeiing op het water.  Vrouwtjes paren met meerdere mannetjes tegelijk en hebben ook verschillende nesten waar ze eieren moet uitbroeden.  Het nest is drijvend zoals bij de fuut waarin ze 4 eieren legt.  De mannetjes broeden de eieren mee uit en zullen er ook voor blijven zorgen. 

 

foto's : greg lasley, lee's birdwatching, eason,