De grijskopglansvogel is een soort glansvogel uit de orde van de spechtvogels.  Ze komen voor in Zuid-Amerika in de landen Venezuela en Colombia.  Daar leven ze in droge bossen met veel struiken.  Ze worden tot 18 centimeter groot en hebben grijze hoofd- en nekveren.  Het lijfje is olijfgroen tot bruinachtig.  Ze leven van insecten die ze in de vlucht vangen.