De geschubde grondscharrelaar is een soort scharrelaarvogel die enkel voorkomt op het eiland Madagaskar.  Ze komen vooral voor langs de oostkust van het eiland waar ze leven in lage regenwouden met korte struiken.  De soort wordt bedreigd door het verlies aan leefgebied voor de vogels.