zwarte gier

soort

                                     de zwarte gier
start  >  vogels  >  roofvogels  >  Amerikaanse gieren  >  zwarte gier                        Black Vulture - Coragyps atratus - American Black Vulture

 

 

De zwarte gier is een roofvogel die voorkomt over heel Amerika en wordt ook de raafgier, de zoncho of de gallinazo genoemd.  Hun veren zijn zwart en in de nek zitten diepe plooien die tot over de kop gaan.  Hun poten worden niet echt gebruikt om prooien te vangen, maar meer om op te stappen.  De vleugels zijn breed en wijn wit aan het eind.  Mannetjes en vrouwtjes zijn gelijk van kleur.  De vogels kunnen tot 20 jaar oud worden.  Ze komen voor in bossen, aan de kust, op savannes en rond de steden.  Je zal ze niet echt boven dichte regenwouden of in de bergen zien. 

Ze leven van aas en allerlei afval dat ze overal vinden.  Soms zie je ze rond vliegen bij slachthuizen en stortplaatsen waar ze alle restjes meenemen.  In de natuur gaan ze minder vaak zelf op jacht naar aas.  Langs de autowegen zie je ze dode dieren opruimen.  Maar ze lusten ook palmnoten en fruit, eieren, kleine dieren zoals jonge vogeltjes, insecten en hagedissen. 

 

 

De vogels leven in grote groepen van soms wel honderden dieren samen.  Je ziet ze op takken of op daken wachten tot ze de kans hebben het aas mee te pakken.  Ze leven ook samen met kalkoengieren.  Toch zijn het gulzige en brutale vogels.  Andere aaseters gaan best een stapje opzij als de zwarte gieren aankomen.  Het aas vinden ze niet door de geur maar gewoon met de ogen. 

Als de veren nat zijn van de regen, laten ze die gespreid opdrogen in de zon.  Hun nest bouwen ze in een holle boom of in een rots.  Daarin legt het vrouwtje tot 3 eieren waarop zowel mama als papa broeden.  Na 40 dagen komt het ei uit en worden de jongen gevoed met voedsel dat de ouders opbraken. 

foto's : mdf, gordon robertson, ijmacphee, drpaluga