Australische roerdomp

soort

                                    de Australische roerdomp
start  >  vogels  >  roeipotigen  >  reigers  >  Australische roerdomp                         australasian bittern - botaurus poiciloptilus - brown bittern

 

  

de Australische roerdomp is een vogel uit de familie van de reigers.  Hun veren hebben bruine en zwarte strepen die over het hele lichaam lopen.  Behalve aan de keel zijn ze wat bleker van kleur.  De vogels komen voorin het zuiden van AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en enkele eilanden in de buurt.  Ze staan op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten omdat vele rietvelden verloren gaan.  De reigers leven van kikkers, palingen en schaaldieren.  Hun nest bouwen ze op de grond in het dichte moeras en tussen het riet. 

 

foto's : griffin, alan tate, paul hackett, stan dea