Afrikaans woudaapje

soort

                                    het Afrikaans woudaapje
start  >  vogels  >  roeipotigen  >  reigers  >  Afrikaans woudaapje                                                  Dwarf Bittern - Ixobrychus sturmii

 

  

Het Afrikaans woudaapje is een kleine reigersoort die in bijna gans Afrika voorkomt.  Ze behoren tot de kleinste reigersoorten ter wereld en meten 25 tot 30 centimeter.  Met de vleugels gespreid reiken ze tot 50 centimeter.  De kop en de nek van het mannetje zijn donkergrijs van kleur terwijl de buik blauwig tot geel van kleur is.  De poten zijn groen tot geel van kleur.  Vrouwtjes zijn bleker van kleur.  Het is een reigersoort die vooral trekt van het noorden en het zuiden naar de evenaar.  Verdwaalde reigers kunnen wel eens in Frankrijk belanden. 

De vogels leven alleen, behalve als ze gaan paren.  Tijdens de nacht jagen ze, maar ook tijdens bewolkte dagen.  Dan staan ze heel stil in het water en stappen er zonder geluid doorheen.  Je ziet hen ook door het riet stappen op zoek naar een prooi.  Dat zijn dan vooral kikkers, insecten, spinnen, vissen, krabben en slakken.  Hun nest wordt gebouwd aan de waterrand op plaatsen waar de bossen onder water lopen.  Het wordt gemaakt van twijgen en bedekt met gras.  Het staat midden op een stam of op een tak of struik die over het water hangt.  Dat kan een halve meter boven het water zijn tot wel 4 meter hoogte. 

De eitjes zijn wit van kleur tot soms lichtblauw.  Het kan gaan van 3 tot 4 eieren in een nest.  Als de jongen genoeg veren hebben, verlaten ze het nest en gaan dan stil op een tak zitten zodat ze nog moeilijk te zien zijn. 

 

foto's : mark tittley, johan grobbelaar, francois dreyer