hadada-ibis

soort

                                         de hadada-ibis
start  >  vogels  >  roeipotigen  ibissen en lepelaars   >  hadada-ibis                          Hadada - Hadeda Ibis - Bostrychia hagedash

 

  

De hadada-ibis is een gekke naam voor een soort ibis die voorkomt in de gebieden rond de Sahara van Afrika.  De vogels worden ongeveer 75 centimeter lang en hebben donkere veren met bronskleurige vleugels die een soort glans vertonen.  Het zijn vrij plompe dieren die lawaaierig zijn als de schemering valt of als de ochtend opkomt. 

Het is naar hun geluid dat ze die vreemde naam kregen.  Hun kreet klinkt als ha-ha ha-ba.  Er bestaan 3 ondersoorten die op verschillende plaatsen in Afrika voorkomen.  Ze leven langs rivieren, beken en natte graslanden.  Ze voeden zich met wormen, slakken, waterinsecten en weekdieren.  Het is een soort die niet bedreigd wordt en zelfs in aantal toeneemt. 

 

foto's : allard, robertson, pete george