De geelhalsibis is een soort ibis die leeft in Zuid-Amerika waar ze veel voorkomen op grote, open graslanden.  Hun poten zijn rood die tijdens het vliegen niet verder komen dan de staart.  De rug is grijs en zoals de naam het zegt is de hals gelig bruin geveerd.