De watertrapper is een watervogel die behoort tot de familie van de fuutkoeten en de kraanvogelachtigen.  Ze zien er uit als een eend en een aalscholver.  Hun poten en snavel zijn oranjerood.  Het zijn grijsbruine vogels met enkele witte vlekken.  Ze worden tot 40 centimeter groot en leven langs de oevers van rivieren in kleine bossen.  Vliegen doen ze niet zo veel.  Als ze opvliegen, komen ze vaak niet al te hoog en kletsen dan met de vleugels op het water.  Bij gevaar vluchten ze op het land. 

Deze vogels komen voor in het zuiden van Afrika.  Daar bestaan er 4 ondersoorten in Kameroen, Angola, Gambia en Kenia.  Omdat ze op vele plaatsen voorkomen is de soort niet echt bedreigd.  Toch blijven ontbossingen langs de rivieren slecht voor deze watervogels.