De noordereilandkiwi is een soort vogel die behoort tot de kiwi's.  Ze komen voor in het westen en het zuiden van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland.  Zoals de andere soorten kiwi's zijn ook deze vogels nachtdieren en kunnen ze niet vliegen.  Ze voeden zich met kleine diertjes die ze op de grond vinden.  Deze soort lijkt goed op de zuidereilandkiwi maar zijn donkerder van kleur.  Zo worden ze ongeveer 40 centimeter groot en hebben een lange dunne snavel die naar beneden gebogen is.  Hun veren zijn roodbruin met lichte strepen op. 

De vogels hebben 2 tot 3 nesten per jaar waarin ze tot 2 eieren leggen.  Ze groeien snel en kunnen na één week al voor zichzelf zorgen.  De kiwi's leven in dichte bossen, maar kunnen zich makkelijk aanpassen en komen ook voor op akkers en tussen struiken.  Toch is de soort bedreigd door de vele wilde katten en hermelijnen die de nesten verstoren.