De roodsnavelkeerkringvogel is een zeevogel die behoort tot de orde van de keerkringvogels.  Het zijn volledig witte vogels die ongeveer 80 centimeter groot worden en tot 100 centimeter breed met de vleugels gespreid.  Het zijn sierlijke vogels die echter niet graag in en op het water zitten.  Maar het zijn wel kampioenen in het vliegen.  Ze vliegen vaak boven open zee en zijn soms heel ver van het vasteland te vinden. 

Ze jagen op pijlinktvissen en vliegende vissen.  Die worden gevangen door vanaf een grote hoogte het water in te duiken.  Je vindt deze soort boven de tropische oceanen.  Broeden doen ze op kleine eilandjes.  Zo zijn er op het eiland Saba vele broedplaatsen te vinden.  Jammer genoeg worden de nesten vaak aangevallen door katten en ratten. 

Er bestaan 3 ondersoorten die op verschillende plaatsen voorkomen.