De atitlanfuut is een soort fuut die pas is uitgestorven en enkel voorkwam in het Atitlanmeer in Guatemala.  De laatste vogels zijn gezien zo'n 30 jaar geleden.  Hij leefde van krabbetjes en kleine visjes.  Maar omdat de mensen baarzen uitzetten die hetzelfde als de atitlanfuut aten, raakten de futen stilaan zonder voedsel.  Ook lustten die baarzen zelf wel jonge futen.  Het riet aan de oevers werd gekapt om huizen te bouwen en zo verdween ook de broedplaats van de vogels. 

Lang werd gedacht dat het wel goed ging met deze soort.  De vogels werden geteld door te luisteren naar de roep van het mannetje.  Maar het bleek dat de dikbekfuut dezelfde roep had als die van de atitlanfuut.  Bovendien vlogen de futen weg als ze riepen.  En omdat atitlanfuten niet konden vliegen, bleek het algauw niet om dezelfde futensoort te gaan.