keizergans

soort

                                      de keizergans
start  >  vogels  >  eendvogels  >  ganzen  >  keizergans                                                                  emperor goose - chen canagica 

 

 

De keizergans is een soort gans die ongeveer 75 centimeter groot wordt.  Hun lichaam is grijs met een witte kop en soms lichtoranje achternek. Mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit.  Het zijn ganzen die niet echt sociaal zijn en blijven meestal in troep tezamen.  Hun voedsel bestaat uit planten die ze in de toendra grazen. 

Het nest bestaat meestal uit 3 tot 7 eieren.  De vrouwtjes broeden rond de Beringzee, Alaska en in Kamtsjatka.  Overwinteren gebeurt meer zuidelijker.  Over de hele wereld zijn er waarschijnlijk 100000 ganzen in leven, maar hun aantal neemt stilaan af.  Waarschijnlijk door de jacht, de vervuiling van het water en de verandering van het klimaat.

 

foto's : arpingstone, tim bowman, ellywa, mattisse